+31 (0) 6 53915492

info [at] vkralingencompany.com

Amsterdam, The Netherlands

Marketing Mania (Deel 1)

De state of the union in marketing

 

Marketing verkeerd in een staat van mania, dat staat voor een verhoogd activiteitenniveau, opwinding, kansen en intensivering maar ook van onzekerheid en instabiliteit. Mania kan zowel euforisch als dysforisch zijn. Het laatste betekent spanning en onrust. In 3 delen bespreek ik wat er gaande is in de wereld van marketing en branding.

 

Deel 1. Onderzoek naar zaken die marketeers bezig houden

We hebben 17 internationale business magazines, marketing vakbladen ( waaronder

Tijdschrift voor Marketing) en blogs gevolgd vanaf begin 2015 tot op heden om een inzicht te

krijgen in wat marketeers en business developers bezig houdt.

 

De aanjagers van deze periode van mania zijn de ingrijpende technologische ontwikkelingen,

de snelle (economische) globalisering, diep veranderende businessmodellen en sterk

wijzigende waardenpatronen. Het is een tijdperk van grote technologische en economische

opportuniteiten enerzijds maar ook van maatschappelijke en ecologische uitdagingen

anderzijds.

 

Dit mania tijdperk raakt zo ongeveer alle maatschappelijke spelers, ook de wereld van de

marketing en het merk. Vandaar dit 3-delige essay.

De veranderingen die de informatietechnologie teweeg brengt met name middels het internet

maar ook nieuwe technologieën als virtual en augmented reality, artificial intelligence, 3D

printing, internet of things en de nano technologie die totaal nieuwe materialen en dus

producten mogelijk maakt, hebben een enorme impact op marketing en business

development. Er zijn 4 ontwikkelingen met aanzienlijke gevolgen voor marketing en

branding.

 

1. Proliferatie van de media.

 

Het aantal nieuwe mediakanalen is door de digitalisering geëxplodeerd. Gespecialiseerde

internet kanalen (o.a. YouTube, TED, Linkedin en anderen ), social media (Facebook,

Linkedin, Instagram, Pinterest, Twitter, Google+, Whatsapp), verschijnen naast miljoenen

websites, blogs, vlogs, mails, etc, etc. Ze staan marketing en merken allemaal ten dienste.

Naast deze nieuwe wegen naar het menselijk brein zijn er de klassieke wegen als

adverteren, sponsoring, direct marketing, evenementen en PR. Binnen de kolom van deze

niet-digitale media zijn de mogelijkheden ook sterk gegroeid zoals het aantal TV en radio

stations, magazinetitels en evenementen.

 

Deze proliferatie zou het mogelijk moeten maken om consumenten relatief makkelijk te

bereiken. Elk kanaal zo’n beetje z’n eigen doelgroep. Schijn bedriegt. De consument is zeer

mobiel geworden, is voortdurend on-the- go en leeft a busy life. Veel minder thuis dan 10-20

jaar geleden. Ook het aantal verschillende lifestyles is explosief gestegen.

De zogenaamde massa-consument wordt steeds minder ‘massa’. Bovendien sluit een

groeiend aantal zich af voor commerciële boodschappen door o.a. adblocking.

 

Ondanks alle nieuwe kanalen is het bereiken van veel doelgroepen bepaald niet eenvoudig.

Het scala aan keuze mogelijkheden levert de nodige uitdagingen op bij het bepalen van de

meest efficiënte en effectieve mediamix. Het is overigens lang niet in alle gevallen duidelijk

wat met name de digitale kanalen werkelijk presteren. Helaas is het een feit dat zowel de

bereikcijfers als de ‘bekijk’ cijfers ( viewability) niet op de meest integere wijze zijn opgesteld.

Recent hebben we geleerd dat de prestatiecijfers van sommige digitale media liggen op de

rand van fraude.

 

Het media speelveld is ondoorzichtig geworden, op termijn zal programmatic buying

(automatische media inkoop d.m.v. sophisticated software programma’s) een oplossing 

gaan bieden. Verwacht dat niet binnen 5-7 jaar, zeker niet voor de hele mediamix. Het

samenstellen van een optimale mediamix is een vak apart en bij de grote ondernemingen is

de functie van media director dan ook heel gangbaar. Het werkelijke inzicht in de prestaties

van veel media ontbreekt. Marketingmensen tasten vaak in het duister.

 

De vertrouwenscrisis.

 

Al jaren is het vertrouwen in bedrijven en andere instituties dalende. Recent onderzoek van

de grootste Engelse uitgever Trinity Mirror leert dat ruim 60% geen of een sterk verminderd

vertrouwen heeft in merken. Een fenomeen dat in dit kader een rol van betekenis is gaan

spelen is de opkomst van user generated content.

Een door de klant zelf gecreëerde boodschap (content) die via social media, reviews, blogs

en vlogs de basis vormt voor horizontale informatie-uitwisseling. Consumenten gaan te rade

bij consumenten en experts die men vertrouwt. De transparantie over het gedrag van

bedrijven ( en hun merken) is sterk toegenomen en dat is goed nieuws. Inzicht in dit gedrag

is de aanjager van kwaliteit en integriteit.

Het lijkt erop dat met de toename van de transparantie het vertrouwen afneemt.

 

De communicatie van de merkbelofte : storytelling.

 

Het internet heeft niet alleen het aantal kanalen sterk doen groeien maar ook het aantal

mogelijkheden (middelen) om de merkbelofte/boodschap of story over te brengen.

The medium is the message wordt steeds meer bewaarheid, denk daarbij aan content

marketing, storytelling en influencer marketing. De influencer maakt niet alleen gebruik van

nieuwe kanalen (YouTube, social media) maar is zelf ook een medium.

Het internet maakt nieuwe strategieën mogelijk en customer centric marketing en micro-

targetting spelen daarin nu de hoofdrol.

 

Het combineren van kanalen (Waar ga ik communiceren) en middelen (Hoe ga ik

communiceren) biedt oneindig veel varianten. Het enige min of meer constante hier is nog

Wat (de boodschap) ga ik communiceren. Of bedriegt hier de schijn ook ? Het aantal

mogelijke combinaties zorgt immers ook voor een vertroebeling van de positionering.

Zowel de Waar, Hoe en Wat vraag met betrekking tot de communicatie met de markt is

oneindig veel complexer geworden dan 10 jaar geleden. Het vinden van de juiste verdeling

en balans hierin vraagt een groot talent.

 

Veranderende waardenpatronen.

 

Vooral millennials en centennials, en dat zijn grote doelgroepen, kijken met de nodige

aarzeling en afkeuring naar de wijze waarop het bedrijfsleven ‘omgaat’ met mens en

samenleving. Deze stellen wezenlijk andere eisen aan merken (en de bedrijven daarachter)

en lang niet alle merken houden hier rekening mee. Statussymbolen veranderen sterk

waarbij het in essentie minder gaat om wat je bezit maar meer om wat je doet en waar je

toeging toe hebt teneinde een boeiend leven te leiden en je zelf te ontwikkelen. Over de

bouwen van een relatie ( engagement) tussen merken en deze doelgroepen valt nog veel te

leren.

 

Kortom, het leven van de marketeer is complex geworden, met betrekkelijk weinig houvast

en zekerheden. Dat wordt nog eens gestaafd door het feit dat de kosten per contact wel

sterk dalen, immers het aandeel van paid media in de mix is sterk afgenomen, maar de

kosten per transactie niet.

 

Dit roept de vraag op wat al die nieuwe kanalen en middelen eigenlijk toevoegen en wat wel

en wat minder goed werkt.

 

Het een en ander wordt nog versterkt omdat de opinies en hypes over de effectiviteit van dit

scala aan middelen en kanalen elkaar in hoog tempo afwisselen en niet zelden ook

tegenspreken.

 

Rondom het bedrijfsleven is een hele industrie ontstaan van adviesbureaus en consultants

op het gebied van reclame, PR, digital marketing, social media consult, Google consult,

neuromarketing, influencer-content- storytelling marketing, peer to peer marketing,

onderzoek, sponsoring, sales promotion, events, experiences en media adviesbureaus.

Iedereen preekt voor eigen parochie en roept om het hardst dat zijn competentie superieur

is. Om daar een beter beeld van te krijgen hebben we onderzocht welke onderwerpen in

een 17-tal internationale marketing en business blogs, websites, discussieplatforms en

magazines het meest besproken worden. Dit vanaf begin 2015 tot op heden. Dat geeft een

goede indicatie wat marketeers en business developers bezighoudt.

 

We hebben een top 12 geselecteerd waarover relatief vaak gepubliceerd wordt.

 •  Customer Centric Marketing

 •  Marketing Intelligence

 •  Storytelling en Content Marketing

 •  Identiteit : de purposeful missie

 •  De rol van de CMO

 •  Social media en internet marketing

 •  Proliferatie van media en middelen

 •  Business Model Innovation

 •  Virtual en Augmented reality

 •  Positioning en Revitalisering

 •  Privacy en het internet

 •  Neuro marketing

 

Opvallend daarbij is dat marketing en branding vaak ook onderwerp van gesprek zijn in top

business publicaties. Denk daarbij aan Harvard Business Review en Gartner for Marketeers

maar ook Forbes en Businessweek. We bespreken ze eerst even kort waarna we een aantal

bespiegelingen ( in deel 2 en 3 ) aanreiken. RvK

 

Customer Centric Marketing.

 

Menig manager droomt van een directe digitale lijn met de klant. Het creëren van echte

betrokkenheid en loyaliteit komt daarmee binnen handbereik. Bovendien tegen relatief lage

kosten. Het in kaart brengen van de zogenaamde customer journey is daarbij een

onontbeerlijke eerste stap. CCM wordt gezien als de toekomst van marketing en branding:

merken die een directe lijn hebben met hun klanten. Brengt dit het marketing walhalla

dichterbij?

 

Marketing Intelligence.

 

Het middel tot customer centricity is marketing intelligence. Het voorspelbaar maken van de

behoeften en voorkeuren van mensen door middel van datamining. Daarmee wordt het

mogelijk om zowel de communicatie boodschap, de merk experience als ook de

waardepropositie te personaliseren. En dat verhoogt de meerwaarde aanzienlijk. Datamining

gaat ons veel leren over het gebruik van het product en vormt derhalve tevens een rijke bron

voor productinnovatie.

 

Content Marketing & Storytelling.

 

Het bouwen van merken en klantrelaties door middel van storytelling en content marketing

staat volop in de belangstelling. Het wordt niet zelden gepresenteerd als de manier om

branding anno vandaag te bedrijven. Is dat ook terecht? Nu al zien we in Engels onderzoek

dat ruim 30% van de consumenten influencers – wat storytellers zijn – maar matig

vertrouwen.

 

Identiteit : De “purpose” van merk en onderneming.

 

Vooral uitgelegd als de betekenis van bedrijf en merk voor mens en samenleving. De

merkwereld gaat er met dit concept vandoor, het hoort natuurlijk in de top van de

onderneming. Vanuit het oogpunt van merkpositionering biedt het nieuwe kansen.

Waarschijnlijk de reden waarom de merkadvieswereld hier naar hartelust over publiceert.

Is dit niet een beetje een hype ? Is het relevant voor alle markten en merken? En wat

bedoelen we precies met purpose, want dat is alles behalve duidelijk.

 

Social Media & Internet Marketing.

 

Het feit dan steeds meer mensen steeds meer tijd besteden op social media maar ook op

internetkanalen als YouTube lijkt de weg te openen naar customer centricity. Er zijn echter

ook zorgen over de effectiviteit en betrouwbaarheid van deze kanalen.

Het verschil in definitie van de viewability van online advertising bijvoorbeeld tussen de

diverse kanalen, wekt niet alleen verwarring maar ook achterdocht.

 

Proliferatie van het medialandschap en programmatic buying.

 

Het aantal media mogelijkheden/kanalen is exponentieel gestegen. Eén van de gevolgen is

dat ook het aantal commerciële boodschappen naar de klant - met name online maar ook

middels andere kanalen - zich explosief ontwikkelt. De vraag of we door dit enorme aanbod

van messages onze klant nog wel bereiken is zeker relevant.

 

Vanwege de enorme complexiteit in de mediamix, zijn software programma’s niet alleen

onontbeerlijk om het media buying proces te verbeteren maar ook om fraude uit te sluiten.

 

Brand Positioning en Revitalisering.

 

Moeten merken niet vaker gerevitaliseerd worden i.p.v. ingrijpende herpositioneringen? Dit is

een issue dat regelmatig de kop op steekt. Coca-Cola bestaat nu 131 jaar en heeft zich

vanaf de eerste dag gepositioneerd op “Optimism”. Dat is nooit veranderd. Wel heeft het zich

steeds weer aangepast aan de tijdgeest. Dat heet revitaliseren. Ik zie veel onnodige

herpositioneringen en achter de tijdgeest aan lopende revitaliseringen.

 

Business Model Innovation.

 

Dit blijft een belangrijk aandachtspunt; door de vele disruptieve producten en diensten

worden bedrijven gedwongen na te denken over hun businessmodel.

 

Virtual & Augmented Reality.

 

Biedt vele nieuwe toepassingsmogelijkheden met name in marktactivatie. Wie heeft er niet

opgekeken van het enorme succes van Pokemon Go.

 

Consumer Insight methodieken. Heeft jarenlang de redactionele kolommen gevuld maar

was een tijdje uit zicht. De nieuwe inzichten van Unilever op dit gebied blazen het nieuw

leven in.

 

Neuromarketing. Dringt het nu echt door of blijft het toch vooral veelbelovend ? Ook de

discussie over de wenselijkheid steekt van tijd tot tijd de kop op.

De rol van de CMO. Moet de CMO vanwege de focus op customer centricity niet de stem

zijn van de klant in de boardroom? In Nederland kennen we relatief weinig CMO’s met een

boardpositie.

 

Privacy en het internet.Te veel bedrijven wier business direct verbonden is met het internet

nemen het niet zo nauw met de privacy wetgeving. We worden en masse begluurd en niet

zelden ook gemanipuleerd. Bij de consument is er veel ergernis over het feit dat merken ons

stalken.

 

Nu 6 weken geleden bekeek ik een aantal hotelsites voor een wintersportvakantie, we

besloten dit jaar echter toch maar de zon op te zoeken. 6 weken lang ben ik achterna

gezeten door een 4-tal aanbieders van hotels (namen kent u allemaal), zeer irritant.

De wetgever zal aan dit soort praktijken paal en perk gaan stellen. Het gedrag keert zich

tegen deze aanbieders. Nieuwe wetgeving kan belemmerend werken voor customer centric

marketing.

 

We troffen weinig publicaties aan over het construct merk zelf. Er is over de theoretische

conceptie van het merk nauwelijks sprake van innovatie. Veel modellen en inzichten bestaan

al 10 jaar of langer. In veel boeken over het merk zie ik een eindeloze herhaling van deze

modellen. Echte vernieuwing ben ik niet tegengekomen. De focus ligt toch vooral op

merkactivatie vraagstukken hetgeen gezien de plethora aan keuzemogelijkheden niet

vreemd is. In menig opzicht zijn we wel klaar met de vraag hoe een merk te bouwen vanuit

een theoretische optiek. Nu is het vooral gericht op de praktijk en die blijkt marketeers voor

veel vragen te stellen.

 

Daarnaast is de vraag boeiend in hoeverre een aantal nieuwe loten aan de marketingstam –

ik denk daarbij aan onder andere content marketing, purpose driven brands, marketing

intelligence en influencer marketing – ook daadwerkelijk voorwaardelijk zijn geworden voor

succes. We bespreken dat in deel 2 en 3.

 

 

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
 • LinkedIn Social Icon