+31 (0) 6 53915492

info [at] vkralingencompany.com

Amsterdam, The Netherlands

Kan marketing overmatigheid beteugelen?

Overmatigheid kent steeds minder grenzen. De mentaliteit van “ het moet
kunnen” wint terrein. De brutaliteit, onbeschoftheid, ongedisciplineerdheid en
de ‘ niets is te dol cultuur’ lijkt niet meer te stoppen. Er is wereldwijd een
wedstrijd gaande in het afbreken van de laatste taboes. En Nederland behoort
tot de koplopers.

 

Kan marketing, dat ongetwijfeld een ( ongewilde) bijdrage heeft geleverd aan
deze mentaliteit, ook worden ingezet om het omgekeerde te bereiken? Dit
artikel is een call to action om marketingtechnieken in te zetten om
onmatigheid te beteugelen.

 

Mensen consumeren van alles en vaak gaat dat prima, dat willen zeggen
overmatigheid blijft binnen de perken. Consumptie als zodanig is niet verkeerd, het
gaat om de maatvoering. Blijft het binnen de grenzen van het redelijke ? Zowel voor
mensen zelf als voor de samenleving. Waar het mis gaat is dat we vaak onvoldoende
maatvoering betrachten, overmatig zijn in ons (consumptie)gedrag. Alcohol kan geen
kwaad tenzij het overmatig wordt. Net als roken en eten. Maar ook te hard rijden,
benzine slurpende V8’s en plofkippen. Huur een bandje in op een receptie met als
voorwaarde dat ze zachtjes spelen, toch gaat dat altijd mis. Binnen een mum van tijd
gaan de luidsprekers richting high volume en staan ze zich uitbundig uit te leven. Een
uur later is iedereen naar huis. Kennelijk zit het in onze genen om maar steeds de
grenzen te willen overschrijden. Niet zelden in ons eigen nadeel en dat van de
samenleving. Maar zult u zeggen, worden we niet voortdurend gestimuleerd om
grenzen te overschrijden ? De samenleving immers bestaat bij de gratie van
consumptie. We beleven er veel plezier aan. Marketing en alle specialismen die daar
onder vallen zoals reclame, PR, social media marketing, design, positionering,
branding en noem maar op, hebben zonder uitzondering tot doel om ons koopgedrag
te stimuleren. Meer is nog altijd beter.

 

We worden er ook steeds knapper in en bovendien groeit het aantal mogelijkheden
om doelgroepen te bereiken - tegen relatief vriendelijke kosten - nog dagelijks. Voeg
daar aan toe dat interactiviteit en dialoog tegenwoordig de gewoonste zaak van de
wereld zijn en men kan concluderen dat voor het beinvloeden van
consumentengedrag de omstandigheden min of meer ideaal zijn.

 

 

Kan matigheid worden gestimuleerd?

 

De technieken die we inzetten om mensen te verleiden tot nog meer consumptie zijn
dus steeds effectiever. In ieder geval vele malen groter dan de aansporingen om
binnen grenzen te blijven. Kunnen we dat ook omkeren ?
Met andere woorden kunnen we marketing met succes inzetten om overmatigheid te
bestrijden? Om in het consumptiegedrag de overdrijving uit te bannen? Dus minder
roken, eten en drinken. Minder hard rijden in zuiniger auto’s. Geen mode meer kopen
die niet verantwoord is gefabriceerd. Stoppen met plofkippen, overmatig lawaai en
drugs. Kortom heeft de-marketing zin?

 

 

Kennen bedrijven grenzen ?

 

In principe hebben bedrijven alle ‘technieken’ in huis om consumenten te bewegen
tot “maatschappelijk ( en persoonlijk) verantwoorde consumptie”. Daar bestaat wat
mij betreft geen twijfel over. Maar willen ze dat ook? Willen bedrijven een hoofdrol
spelen in het streven naar de “Responsible Society”. Of is dat schaken tegen jezelf.

 

Dat gaat ook niet.

 

Het antwoord kennen we : heel veel jonge bedrijven hebben Verantwoordelijkheid
vanaf hun geboorte in hun DNA. Het is een onderdeel van de identiteit. Naarmate
deze groter en succesvoller groeien, zullen ze voor een ommezwaai zorgen.
Verantwoord ondernemen zal niet meer een uitzondering zijn maar de norm worden.
Daar gaan 1 of 2 generaties overheen en dan zal het volstrekt normaal zijn. Zeker in
de rijkere samenlevingen.

 

Goed……..de toekomst ziet er niet zo slecht uit. Maar het heden?

 

 

Overmatigheid als statussymbool.

 

Nog altijd zijn er miljarden min of meer arme mensen die het nastreven van de
consumptiemaatschappij als het hoogste goed beschouwen. Dat kunnen we ze niet
kwalijk nemen. Deze life-style die gebaseerd is op het nastreven van economische
succes ( het kapitalisme) heeft nu eenmaal vele voordelen. In dat streven naar
economisch succes zien we dat overmatigheid voor veel burgers een statussymbool
is. Te grote en teveel auto’s en huizen zijn een symbool van succes. Te uitbundige
kleding, te veel lawaai, te veel consumptie, te veel drank, te dure vakanties en
gouden tanden zijn pure symbolen van “ ik heb het gemaakt”, van status dus.

In Rusland, China, India en veel andere ontwikkelingslanden is de overmatigheid om
die reden heel hoog. Dat geldt overigens ook voor het Westen en daar noemen we
dat ‘nouveau riche’. Nouveau riche gedrag is dus een extreme vorm van
overmatigheid.

 

Zullen we dat snel zien veranderen? Hoogst onwaarschijnlijk.

 

Toch geloven we in een evolutie. En die is ook gaande. We noemen dat de (
voorzichtige) opkomst van verantwoord gedrag. Waarbij we wel rekening houden met
de samenleving, met onze buren, met ons lichaam, met het milieu, met het verkeer,
met vluchtelingen en met de minder bedeelden. De vraag is hoe we dit kunnen
versnellen ?

 

Want als wij het in het Westen niet veranderen, dan zal het elders ook niet gebeuren.
We zijn nog steeds een voorbeeld.

 

 

Social Marketing 2.0

 

Tot op heden wordt social marketing vooral ingezet om het gedrag van bedrijven
maatschappelijker te maken. Dat is het speelveld. Wordt ook wel Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen genoemd. Met social marketing 2.0 gaan we een stap
verder, daarbij is er niet alleen sprake van MVO maar ook van Maatschappelijk
Verantwoord Consumeren. Op vrijwillige basis. De gedachte is om marketing te gaan
inzetten om mensen – geheel op basis van hun eigen keuze – maatschappelijk en
persoonlijk verantwoord te laten consumeren.

 

Heeft marketing die kracht en invloed op mensen? Kan gedrag ook dmv marketing ‘
de goede kant op ‘ worden gericht ? In plaats van overmatigheid naar matigheid. Dus
niet alleen door wet en regelgeving maar ook door gedragsverandering als gevolg
van marketinginspanningen. Heeft marketing die kracht, die reikwijdte ?

 

Het Sociaal Marketing Initiatief.

 

Ons voorstel : bedrijven, media, overheid en instellingen storten geld in een fonds dat
tot doel heeft om door middel van moderne marketingtechnieken de overmatigheid in
het consumptiegedrag te beteugelen. Daartoe worden als proef een aantal
uitdagingen bepaald. Bijvoorbeeld coma zuipen of lawaai overlast. Of………..nader
te bepalen.

 

Daarna worden de knapste marketingkoppen in ons land aan het werk gezet om in
alle vrijheid en met voldoende middelen aan het werk te gaan. We doen een aantal
proeven om te leren of dit werkt.
Of we echte resultaten kunnen boeken.
Dan nu onze vraag aan u : meent u dat moderne marketingtechnieken kunnen
worden ingezet om overmatigheid te beteugelen. Zo ja……waarom en zo nee,
waarom niet?

 

Mijn tweede vraag : wie steunt dit iniatief ? Laat het mij weten want bij voldoende
belangstelling gaan we trachten het nader in te vullen.

 

 

Roland van Kralingen
( laat bedrijven groeien ‘ rainmaker’ en is auteur van o.a. De 8 Eigenschappen van
Marktleiders)

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • LinkedIn Social Icon