+31 (0) 6 53915492

info [at] vkralingencompany.com

Amsterdam, The Netherlands

Is uw product eigenlijk wel gewenst?

Er is een massaal verlangen naar integriteit, gelijkheid, veiligheid, echtheid, duurzaamheid,
menselijkheid en verantwoordelijkheid.

 

Het is een reactie op de ratrace maatschappij. En….. een voorbode van een samenleving
waarin leefbaarheid en de menselijke maat hoog op ons wensenlijstje staan. Dat gaat
natuurlijk pas echt werken als iedereen zich verantwoord gaat gedragen en die eis zal steeds
vaker en dwingerder gesteld worden. Het gaat heel ver.

 

Zo wordt belasting ontwijken niet langer beoordeeld vanuit de vraag of de wet die ruimte
biedt (wat ze doet) maar of het maatschappelijk verantwoord gedrag is. In talloze media en
publieke discussies is de houding : “ dat het wettelijk toegestaan is doet er niet meer toe…….
de daders gedragen zich onverantwoord en moeten aangepakt worden” . Niet langer wordt
de vraag gesteld of het kan en mag, maar……….of het maatschappelijk wel wenselijk is ?

Met de komst van Uber, AirBnB en een handvol andere internetplatforms is de
maatschappelijke wenselijkheidsvraag heel actueel geworden. De liberalen onder u juichen
dit soort ontwikkelingen toe onder het motto dat de vooruitgang niet tegen te houden is en
uiteindelijk goed nieuws bevat voor iedereen. Maar is dat ook zo ? Er zijn steeds meer
bewijzen dat het tij van het kapitalisme niet alle schepen optilt.

 

De progressieven willen de vooruitgang niet tegenhouden maar zien ook veel
maatschappelijk ongewenste producten en diensten. Het platformkapitalisme zorgt er
immers voor een “ race to the bottom“. Schoonmakers, koeriers, taxichauffeurs,
havenarbeiders, glazenwassers, advocaten, postbezorgers, bouwvakkers en nog enige
tientallen andere beroepen worden via dit soort kapitalistische platforms meedogenloos
tegen elkaar uitgespeeld.

 

Goed zult u zeggen…….het is toch prima als iemand als taxichauffeur in zijn eigen auto en
zijn eigen tijd wat bijverdient ! Natuurlijk….maar al heel snel ontstaat hierdoor een
omvangrijke onderklasse die hun leven op de rand van het bestaansminimum doorbrengt.
Nu nog worden deze ontwikkelingen met de mantel der naïviteit bedekt en sust het begrip
‘deeleconomie’ het geweten. Wie iets verder kijkt ziet dat het in bijna alle gevallen ( briljante)
hyperkapitalistische innovaties zijn.

 

In ons eigen vakgebied zien we de opkomst van neuroscience marketing wat de vraag
oproept of hier nog sprake is van het toepassen van redelijk onschuldige
verleidingstechnieken (de essentie van marketing) of van zeer effectieve manipulatie?

Als gevolg van het feit dat de ‘verantwoordelijkheidsvraag’ steeds vaker gesteld wordt zal
wetgeving ingrijpend veranderen . In toenemende mate wordt bij zaken als
belastingontwijking, (platform)kapitalisme, milieuvraagstukken, marktmanipulatie, extreme

salarissen en bonussen en maatschappelijk niet helemaal gewenste producten ( sigaretten,
kindersnoep, vlees, suiker ,vuurwerk en noem maar op) niet langer de vraag gesteld of het
wetmatig is, maar wel of het vanuit een maatschappelijke optiek wel wenselijk is. En die
vraag klinkt steeds luider.

 

Voor de belastingontwijker bijvoorbeeld is niet langer de wet de toetssteen maar de op dat
moment geldende maatschappelijke moraliteit. We kunnen wachten op de dag dat de
solidariteit met mensen die ziek zijn vanwege onzorgvuldig gedrag ( roken, overgewicht,
drinken) zal wegkwijnen. Hoe lang blijven we nog collectief het gedrag van comazuipers
accepteren ?

 

Hoewel rechters zorgvuldig zullen omgaan met deze ontwikkeling (mogen we hopen) valt
toch te verwachten dat wetgeving onder zware invloed zal komen te staan van de vraag of
bedrijven, organisaties en burgers zich verantwoord gedragen. Wetgeving zal meer en meer
ruimte bieden voor deze stroming.

 

Het is onontkoombaar dat we van bedrijven niet alleen vragen dat ze zich verantwoordelijk
gedragen maar ook dat ze een actieve bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de
samenleving.

 

Dat varieert van het bewaken van onze gezondheid, veiligheid, opleidingsniveau,
werkgelegenheid, verduurzaming en rechtvaardig inkomen tot het actief bijdragen aan
verantwoord gedrag van medewerkers tijdens maar ook buiten het werk. Een werknemer die
zich te buiten gaat op Facebook of Twitter verliest razendsnel zijn baan en status in zijn
netwerk. En ook de het openbaar ministerie gaat hem/haar achtervolgen.
Als je in de toekomst de fout ingaat bij een alcoholcontrole kijkt je werkgever je al bedenkelijk
aan.

 

Niets en niemand ontsnapt aan de vraag of gedrag, producten, diensten en opvattingen ‘verantwoord’ zijn.

 

Ik stel voor dat we het begrip Duurzaamheid vervangen door Verantwoordelijkheid. Dat heeft
een diepere, meer omvattende en verdergaande betekenis.

 

Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Follow Us
  • LinkedIn Social Icon